Tipitaka Network :: Sutta Spectra
Unicode | Velthuis
More Pāli | News
Season's Greetings
When there is this, there is that.
When there is not this, there is not that.
When this arises, that arises.
When this ceases, that ceases.
Samyutta Nikaya 12:37
Vinaya Piṭaka
Sutta Piṭaka
Abhidhamma Piṭaka
Recent Updates
Sutta Spectra!
- About the project
- Fonts display
Developed and supported by PaliLogix

Sa.laayatana Sa.myutta

List of Suttas (Discourses/Sermons)

I. Anicca Vagga

 1. Ajjhattaanicca Sutta
 2. Ajjhattadukkha Sutta
 3. Ajjhattaanatta Sutta
 4. Baahiraanicca Sutta
 5. Baahiradukkha Sutta
 6. Baahiraanatta Sutta
 7. Ajjhattaaniccaatiitaanaagata Sutta
 8. Ajjhattadukkhaatiitaanaagata Sutta
 9. Ajjhattaanattaatiitaanaagata Sutta
 10. Baahiraaniccaatiitaanaagata Sutta
 11. Baahiradukkhaatiitaanaagata Sutta
 12. Baahiraanattaatiitaanaagata Sutta

II. Yamaka Vagga

 1. Pa.thamapubbesambodha Sutta
 2. Dutiyapubesambodha Sutta
 3. Pa.thama-assaadapariyesana Sutta
 4. Dutiya-assaadapariyesana Sutta
 5. Pa.thamanoce-assaada Sutta
 6. Dutiyanoce-assaada Sutta
 7. Pa.thamaabhinanda Sutta
 8. Dutiyaabhinanda Sutta
 9. Pa.thamadukkhuppaada Sutta
 10. Dutiyadukkhuppaada Sutta

III. Sabba Vagga

 1. Sabba Sutta
 2. Pahaana Sutta
 3. Abhi~n~naapari~n~naapahaana Sutta
 4. Pa.thama-aparijaanana Sutta
 5. Dutiya-aparijaanana Sutta
 6. Aaditta Sutta
 7. Addhabhuuta Sutta
 8. Samugghaatasaaruppa Sutta
 9. Pa.thamasamugghaatasappaaya Sutta
 10. Dutiyasamugghaatasappaaya Sutta

IV. Jaatidhamma Vagga

 1. Jaatidhammaadi Suttadasaka.m

V. Sabba-anicca Vagga

 1. Aniccaadi Suttanavaka.m
 2. Upassa.t.tha Sutta

VI. Avijjaa Vagga

 1. Avijjaapahaana Sutta
 2. Sa.myojanapahaana Sutta
 3. Sa.myojanasamugghaata Sutta
 4. Aasavapahaana Sutta
 5. Aasavasamugghaata Sutta
 6. Anusayapahaana Sutta
 7. Anusayasamugghaata Sutta
 8. Sabbupaadaanapari~n~naa Sutta
 9. Pa.thamasabbupaadaanapariyaadaana Sutta
 10. Dutiyasabbupaadaanapariyaadaana Sutta

VII. Migajaala Vagga

 1. Pa.thamamigajaala Sutta
 2. Dutiyamigajaala Sutta
 3. Pa.thamasamiddhimaarapa~nhaa Sutta
 4. Samiddhisattapa~nhaa Sutta
 5. Samiddhidukkhapa~nhaa Sutta
 6. Samiddhilokapa~nhaa Sutta
 7. Upasena-aasiivisa Sutta
 8. Upavaa.nasandi.t.thika Sutta
 9. Pa.thamachaphassaayatana Sutta
 10. Dutiyachaphassaayatana Sutta
 11. Tatiyachaphassaayatana Sutta

VIII. Gilaana Vagga

 1. Pa.thamagilaana Sutta
 2. Dutiyagilaana Sutta
 3. Raadha-anicca Sutta
 4. Raadhadukkha Sutta
 5. Raadha-anatta Sutta
 6. Pa.thama-avijjaapahaana Sutta
 7. Dutiya-avijjaapahaana Sutta
 8. Sambahulabhikkhu Sutta
 9. Lokapa~nhaa Sutta
 10. Phaggunapa~nhaa Sutta

IX. Channa Vagga

 1. Palokadhamma Sutta
 2. Su~n~nataloka Sutta
 3. Sa.mkhittadhamma Sutta
 4. Channa Sutta
 5. Pu.n.na Sutta
 6. Baahiya Sutta
 7. Pa.thama-ejaa Sutta
 8. Dutiya-ejaa Sutta
 9. Pa.thamadvaya Sutta
 10. Dutiyadvaya Sutta

X. Sa.la Vagga

 1. Adanta-agutta Sutta
 2. Maalukyaputta Sutta
 3. Parihaanadhamma Sutta
 4. Pamaadavihaarii Sutta
 5. Sa.mvara Sutta
 6. Samaadhi Sutta
 7. Pa.tisallaana Sutta
 8. Pa.thamanatumhaaka.m Sutta
 9. Dutiyanatumhaaka.m Sutta
 10. Udaka Sutta

XI. Yogakkhemi Vagga

 1. Yogakkhemi Sutta
 2. Upaadaaya Sutta
 3. Dukkhasamudaya Sutta
 4. Lokasamudaya Sutta
 5. Seyyohamasmi Sutta
 6. Sa.myojaniya Sutta
 7. Upaadaaniya Sutta
 8. Ajjhattikaayatanaparijaanana Sutta
 9. Baahiraayatanaparijaanana Sutta
 10. Upassuti Sutta

XII. Lokakaamagu.na Vagga

 1. Pa.thamamaarapaasa Sutta
 2. Dutiyamaarapaasa Sutta
 3. Lokantagamana Sutta
 4. Kaamagu.na Sutta
 5. Sakkapa~nha Sutta
 6. Pa~ncasikha Sutta
 7. Saariputtasaddhivihaarika Sutta
 8. Raahulovaada Sutta
 9. Sa.myojaniyadhamma Sutta
 10. Upaadaaniyadhamma Sutta

XIII. Gahapati Vagga

 1. Vesaalii Sutta
 2. Vajjii Sutta
 3. Naa.landa Sutta
 4. Bhaaradvaaja Sutta
 5. So.na Sutta
 6. Ghosita Sutta
 7. Haaliddikaani Sutta
 8. Nakulapitu Sutta
 9. Lohicca Sutta
 10. Verahaccaani Sutta

XIV. Devadaha Vagga

 1. Devadaha Sutta
 2. Kha.na Sutta
 3. Pa.thamaruupaaraama Sutta
 4. Dutiyaruupaaraama Sutta
 5. Pa.thamanatumhaaka.m Sutta
 6. Dutiyanatumhaaka.m Sutta
 7. Ajjhattaaniccahetu Sutta
 8. Ajjhattadukkhahetu Sutta
 9. Ajjhattaanattahetu Sutta
 10. Baahiraaniccahetu Sutta
 11. Baahiradukkhahetu Sutta
 12. Baahiraanattahetu Sutta

XV. Navapuraa.na Vagga

 1. Kammanirodha Sutta
 2. Aniccanibbaanasappaaya Sutta
 3. Dukkhanibbaanasappaaya Sutta
 4. Anattanibbaanasappaaya Sutta
 5. Nibbaanasappaayapa.tipadaa Sutta
 6. Antevaasika Sutta
 7. Kimatthiyabrahmacariya Sutta
 8. Atthinukhopariyaaya Sutta
 9. Indriyasampanna Sutta
 10. Dhammakathikapuccha Sutta

XVI. Nandikkhaya Vagga

 1. Ajjhattanandikkhaya Sutta
 2. Baahiranandikkhaya Sutta
 3. Ajjhatta-aniccanandikkhaya Sutta
 4. Baahira-aniccanandikkhaya Sutta
 5. Jiivakambavanasamaadhi Sutta
 6. Jiivakambavanapa.tisallaana Sutta
 7. Ko.t.thika-anicca Sutta
 8. Ko.t.thikadukkha Sutta
 9. Ko.t.thika-anatta Sutta
 10. Micchaadi.t.thipahaana Sutta
 11. Sakkaayadi.t.thipahaana Sutta
 12. Attaanudi.t.thipahaana Sutta

XVII. Sa.t.thipeyyaala Vagga

 1. Ajjhatta-aniccachanda Sutta
 2. Ajjhatta-aniccaraaga Sutta
 3. Ajjhatta-aniccachandaraaga Sutta
 4. Dukkhachandaadi Sutta
 5. Anattachandaadi Sutta
 6. Baahiraaniccachandaadi Sutta
 7. Baahiradukkhachandaadi Sutta
 8. Baahiraanattachandaadi Sutta
 9. Ajjhattaatiitaanicca Sutta
 10. Ajjhattaanaagataanicca Sutta
 11. Ajjhattapaccuppannaanicca Sutta
 12. Ajjhattaatiitaadidukkha Sutta
 13. Ajjhattaatiitaadi-anatta Sutta
 14. Baahiraatiitaadi-anicca Sutta
 15. Baahiraatiitaadidukkha Sutta
 16. Baahiraatiitaa-anatta Sutta
 17. Ajjhattaatiitayadanicca Sutta
 18. Ajjhattaanaagatayadanicca Sutta
 19. Ajjhattapaccuppannayadanicca Sutta
 20. Ajjhattaatiitaadiya.mdukkha Sutta
 21. Ajjhattaatiitaadiyadanatta Sutta
 22. Baahiraatiitaadiyadanicca Sutta
 23. Baahiraatiitaadiya.mdukkha Sutta
 24. Baahiraatiitaadiyadanatta Sutta
 25. Ajjhattaayatana-anicca Sutta
 26. Ajjhattaayatanadukkha Sutta
 27. Ajjhattaayatana-anatta Sutta
 28. Baahiraayatana-anicca Sutta
 29. Baahiraayatanadukkha Sutta
 30. Baahiraayatana-anatta Sutta

XVIII. Samudda Vagga

 1. Pa.thamasamudda Sutta
 2. Dutiyasamudda Sutta
 3. Baa.lisikopama Sutta
 4. Khiirarukkhopama Sutta
 5. Ko.t.thika Sutta
 6. Kaamabhuu Sutta
 7. Udaayii Sutta
 8. Aadittapariyaaya Sutta
 9. Pa.thamahatthapaadopama Sutta
 10. Dutiyahatthapaadopama Sutta

XIX. Aasiivisa Vagga

 1. Aasiivisopama Sutta
 2. Rathopama Sutta
 3. Kummopama Sutta
 4. Pa.thamadaarukkhandhopama Sutta
 5. Dutiyadaarukkhandhopama Sutta
 6. Avassutapariyaaya Sutta
 7. Dukkhadhamma Sutta
 8. Ki.msukopama Sutta
 9. Vii.nopama Sutta
 10. Chappaa.nakopama Sutta
 11. Yavakalaapi Sutta