Pali Day by Day

The New Pali Course Part I

Exercise 25-A: Enlarge the following sentences.

1. Pa~n~navati kumaari madhura.m bhatta.m hatthena pacati.

2. Thuulo daarako rukkhehi pa.tima.n.dite magge kumaarehi saddhi.m kii.lati.

3. Dasa vaanaraa tayo ambe bhu~njitvaa mahante rukkhe siigha.m nisiidanti.

4. Tayo kassakaa dasahi go.nehi khuddaka.m khetta.m kasi.msu.

5. Ca.n.do siiho uccassa girino santike vanamhi vasati.

6. Bhuupati Buddhassa desana.m su.nitvaa imasmi.m rama.niiye/ramme nagare sanika.m carati.

7. Pitaa cattaaro go.ne kinitvaa aaharitvaa tassa puttassa gehe sayati.

8. Balavato purisassa dhiitaro sakhaarehi saha gambhiiraaya.m nadiya.m hasantaayo nahaayanti.

9. Mama bhaatuno dutiyo putto paa.thasaalaaya.m itarehi sissehi (saddhi.m) ugga.nhaati.

10. Tisso vanitaayo nadiiyaa dhaavantiyo bahuuni padumaani aaharanti.

11. Tumhe sakhehi saddhi.m vane pakkhino maa maaretha.

12. Tva.m Buddhassa cetiya.m tava mataapitarehi saddhi.m vandaahi.

13. Aha.m tasmi.m aaraame siila.m rakkhissaami.

14. Bhikkhavo upaasakaana.m tasmi.m gaame dhamma.m desenti.

15. Maya.m sakhaarehi saddhi.m aacariya.m passitu.m Anuraadhapura.m gamissaama.

Exercise 25-B: Analyse the following sentences.

1. Cattaaro purisaa balavante a.t.tha go.ne ta.m mahanta.m khetta.m hari.msu.
subject: purisaa
object: go.ne
predicate: hari.msu

2. Imasmi.m gaame a.t.thasu gehesu pa~ncati.msati manussaa dukkha.m vasanti.
subject: manussaa
object: /
predicate: vasanti

3. Te dhanavantaa mahantesu ma~ncesu sukha.m sayissanti.
subject: dhanavantaa
object: /
predicate: sayissanti

4. Pa~ncanna.m daasaana.m dasa puttaa viisatiyaa balavantehi go.nehi khetta.m kasanti.
subject: puttaa
object: khetta.m
predicate: kasanti

5. Ekaa itthii dvinna.m puttaana.m rattaani vatthaani aaharitvaa adaasi.
subject: itthii
object: vatthaani
predicate: adaasi

6. Dhanavanto vaa.nijaa saka.tehi bha.n.daani aadaaya gaame gantvaa taani siigha.m vikki.nissanti.
subject: vaa.nijaa
object: taani
predicate: vikki.nissanti

7. Bhuupatino pa.thamo putto bahuuhi manussehi saddhi.m suve uyyaana.m gamissati.
subject: putto
object: uyyaana.m
predicate: gamissati

8. Mayha.m maatulaanii ratta.m gaavi.m diighaaya rajjuyaa da.lha.m rukkhe bandhi.
subject: maatulaanii
object: gaavi.m
predicate: bandhi

9. Se.t.thino balavanto a.t.tha puttaa kakkha.la.m cora.m asiihi paharitvaa tatth'eva maaresu.m.
subject: puttaa
object: cora.m
predicate: maaresu.m

10. Gaama.m gacchanti vanitaa a~n~nissaa baala.m dhiitara.m disvaa tassaa tayo ambe adaasi.
subject: vanitaa
object: ambe
predicate: adaasi

Series A

+ Lesson 1
+ Lesson 2
+ Lesson 3
+ Lesson 4
+ Lesson 5
+ Lesson 6
+ Lesson 7
+ Lesson 8
+ Lesson 9
+ Lesson 10
+ Lesson 11
+ Lesson 12
+ Lesson 13
+ Lesson 14
+ Lesson 15
+ Lesson 16
+ Lesson 17
+ Lesson 18
+ Lesson 19
+ Lesson 20
+ Lesson 21
+ Lesson 22
+ Lesson 23
+ Lesson 24
+ Lesson 25
+ Lesson 26
+ Lesson 27
+ Lesson 28
+ Lesson 29
+ Lesson 30
+ Lesson 31
+ Lesson 32

Series B

+ Lesson 1
+ Lesson 2
+ Lesson 3
+ Lesson 4
+ Lesson 5
+ Lesson 6
+ Lesson 7
+ Lesson 8
+ Lesson 9
+ Lesson 10
+ Lesson 11
+ Lesson 12

Series C

+ Lesson 1
+ Lesson 2
+ Lesson 3
+ Lesson 4
+ Lesson 5
+ Lesson 6
+ Lesson 7
+ Lesson 8
+ Lesson 9
+ Lesson 10
+ Lesson 11
+ Lesson 12
+ Lesson 13
+ Lesson 14
+ Lesson 15
+ Lesson 16
+ Lesson 17
+ Lesson 18
+ Lesson 19
+ Lesson 20
+ Lesson 21
+ Lesson 22
+ Lesson 23
+ Lesson 24
+ Lesson 25
+ Lesson 26
+ Lesson 27
+ Lesson 28
+ Lesson 29
+ Lesson 30

Series D

+ Lesson 1
+ Lesson 2
+ Lesson 3
+ Lesson 4
+ Lesson 5
+ Lesson 6
+ Lesson 7
+ Lesson 8
+ Lesson 9
+ Lesson 10
+ Lesson 11
+ Lesson 12
+ Lesson 13
+ Lesson 14
+ Lesson 15
+ Lesson 16
+ Lesson 17
+ Lesson 18
+ Lesson 19
+ Lesson 20
+ Lesson 21
+ Lesson 22
+ Lesson 23
+ Lesson 24
+ Lesson 25
+ Lesson 26
+ Buddheniya Vatthu
+ Paniyadinnass Vatthu
+ Duggatassa Danam
+ Sumanadeviya Vatthu
+ Selections from Dhammapada [more]

Series E

+ Exercise 1
+ Exercise 2
+ Exercise 3
+ Exercise 4
+ Exercise 5
+ Exercise 6
+ Exercise 7
+ Exercise 8
+ Exercise 9
+ Exercise 10
+ Exercise 11
+ Exercise 12
+ Exercise 13
+ Exercise 14
+ Exercise 15
+ Exercise 16
+ Exercise 17
+ Exercise 18
+ Exercise 19
+ Exercise 20
+ Exercise 21
+ Exercise 22
+ Exercise 23
+ Exercise 24
+ Exercise 25
+ Exercise 26
+ Exercise 27
+ Exercise 28

Series F

+ Exercise 1
+ Exercise 2
+ Exercise 3
+ Exercise 4
+ Exercise 5
+ Exercise 6
+ Exercise 7
+ Exercise 8
+ Exercise 9
+ Exercise 10
+ Exercise 11
+ Exercise 12
+ Exercise 13
+ Exercise 14
+ Exercise 15
+ Exercise 16
+ Exercise 17
+ Exercise 18
+ Exercise 19
+ Exercise 20
+ Exercise 21
+ Exercise 22